zadanie nr 1

1. WARSZTATY KUCHNI POLSKIEJ W REMIZIE OSP MAKÓW DOLNY


Lokalizacja

Remiza OSP Maków Dolny

Skrócony opis zadania

Celem projektu jest pielęgnowanie tradycyjnej kuchni polskiej, poprzez aktywizacje osób w każdym przedziale wiekowym od dzieci po osoby starsze. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu warsztatów kulinarnych. Do tego jednak potrzebny jest remont kuchni oraz jej wyposażenie. Pomieszczenie zostanie udostępnione gminie na okres 6 lat.

Opis zadania

W naszej jednostce działa Strażackie Koło Gospodyń, które pielęgnuje tradycje związane z kuchnią polską. Spotykamy się cyklicznie i przygotowujemy różnego rodzaju potrawy. Prowadzimy warsztaty kulinarne dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz dla kobiet, które przynależą do naszej jednostki. Współpracujemy z dwiema restauracjami, które przekazują nam wiele ciekawych pomysłów i inspiracji.
Nasze gospodynie stale rozwijają się pod względem kulinarnym biorąc udział w konkursach dla kół gospodyń, a naszym celem jest reprezentowanie gminy Maków Podhalański nie tylko w naszej miejscowości, ale również w powiecie, województwie oraz na szczeblu ogólnopolskim. W ubiegłym roku podjęliśmy współpracę z makowskim klubem seniora, której efektem były spotkania w naszej strażnicy.
Gościliśmy Parę Prezydencką oraz byliśmy na rewizycie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, podczas wizyt serwowaliśmy potrawy wykonane przez nasze Strażackie Koło Gospodyń.
Do rozwoju naszej działalności konieczny jest jednak remont kuchni oraz zakup wyposażenia. Z wyremontowanej kuchni będzie mogła skorzystać cała gmina, gdyż dzięki wsparciu finansowemu z budżetu obywatelskiego planujemy regularnie organizować warsztaty kulinarne. Ponadto, kuchnia będzie służyć naszym gospodyniom do przygotowywania posiłków, dań i przekąsek, którymi chętnie będziemy wspierać lokalne imprezy gminy.  
W naszej remizie chcemy zaktywizować całe społeczeństwo gminy Maków Podhalański, działa u nas świetlica, wyposażona w sprzęt audiowizualny i konferencyjny, która służy dzieciom, młodzieży i seniorom. Nasi druhowie mają w planach organizacje szkoleń i zajęć rekreacyjnych, a kuchnia ułatwi godne przyjmowanie gości i uczestników w/w przedsięwzięć. Kuchnia na piętrze zostanie udostępniona gminie na okres 6 lat.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie pomieszczenia do warsztatów gastronomicznych- remont kuchni 30 000 zł
2Zakup wyposażenia kuchni15 000 zł
Łącznie: 45 000 zł