zadanie nr 2

2. Remont placu oraz montaż piłkochwytów przy Szkole Podstawowej SPSK w Makowie Podhalańskim


Lokalizacja

Zadanie ma być realizowane na działce o numerze ewidencyjnym 1364, położonej w Makowie Podhalańskim przy ul. Szkolnej 3, zabudowanej budynkiem szkoły. Remont dotyczy placu obok budynku szkoły od strony południowej, od bramy wjazdowej do boiska szkolnego. Właścicielem terenu jest Gmina Maków Podhalański.

Skrócony opis zadania

Przedmiotem zadania jest remont placu obok szkoły , od strony południowej. Część terenu  jest wykorzystywana jako parking. Znajduje się tam również piaskownica wykorzystywana do skoku w dal. Corocznie w tym miejscu organizowane są pikniki dla mieszkańców. Plac wymaga wyrównania i oddzielenia piłkochwytami od boiska. W tej chwili boisko szkolne nie może być w pełni wykorzystane ze względu na stojące obok samochody.

Opis zadania

Głównym celem realizacji zgłaszanego zadania jest poprawa warunków korzystania z boiska szkolnego poprzez wyrównanie terenu i montaż piłkochwytów. Dzięki temu będzie to miejsce bezpieczniejsze dla korzystających z terenu wokół szkoły. Bez ograniczeń można będzie korzystać z boiska szkolnego  zarówno w czasie zajęć w szkole,  jak i po południu, pod nadzorem opiekunów. Aktywnie spędzony czas znacząco wpłynie na kondycję fizyczną dzieci i młodzieży.  Miejsce to wykorzystywane jest również podczas organizacji pikników przy szkole, w których uczestniczą okoliczni mieszkańcy. Spotkania takie są okazją do integracji społeczeństwa oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.  Potrzebę remontu zgłaszali mieszkańcy Makowa Dolnego, w tym rodzice dzieci uczęszczających do szkoły. Zgłaszane zadanie wynika więc z potrzeb środowiska lokalnego. Jego realizacja da mieszkańcom poczucie współdecydowania o zmianach w ich najbliższym otoczeniu i przyczyni się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Montaż piłkochwytów8 000 zł
2Remont placu przy szkole (utwardzenie terenu, wykonanie nowej nawierzchni) 37 000 zł
Łącznie: 45 000 zł