zadanie nr 3

3. Bezpieczny strażak = bezpieczny mieszkaniec!


Lokalizacja

Terenem działań OSP Maków Podhalański jest teren Miasta i Gminy Maków Podhalański. To właśnie tam będzie wykorzystany sprzęt i wyposażenie pozyskane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Skrócony opis zadania

Zadanie polega na doposażeniu Jednostki Ochotniczej Straż Pożarnej w Makowie Podhalańskim w sprzęt niezbędny podczas prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych, zabezpieczeń imprez sportowych i kulturalnych oraz uroczystości kościelnych.

Opis zadania

Głównym celem projektu jest pozyskanie niezbędnego sprzętu, aby skuteczniej nieść pomoc mieszkańcom Makowa Podhalańskiego w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia oraz mienia.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie Podhalańskim odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie miasta. Jednostka od 1995 roku włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, przez co realizuje szereg nałożonych zadań. Doposażenie jednostki głównie w sprzęt zabezpieczający strażaków - ratowników znacząco podniesie poziom świadczonych usług oraz podniesie poziom bezpieczeństwa strażaków.
Atutem naszego projektu jest to, iż skierowany jest on do wszystkich mieszkańców oraz, że jego realizacja bezpośrednio wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa w naszym mieście, a wykorzystywany sprzęt będzie podczas każdej akcji!

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
112 kpl ubrań strażackich ochronnych Rosenbauer36 000 zł
212 par butów specjalnych Rosenbauer14 000 zł
312 par rękawic ochronnych pożarniczych6 000 zł
45 hełmów Rosenbauer8 500 zł
52 zestawy Aparatów Ochrony Układu Dróg Oddechowych wraz z wyposażeniem10 500 zł
Łącznie: 75 000 zł