zadanie nr 4

4. Budowa ścieżki pieszo- rowerowej łączącej ulicę Jodłową z osiedlem Tysiąclecia


Lokalizacja

Ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni gruntowej , od siłowni plenerowej przy ul. Jodłowej do Tysiąclecia (przedłużenie ulicy Jodłowej)

Skrócony opis zadania

Proponowane zadnia zakłada utwardzenie podłoża i położenie kostki brukowej na wyżej opisanym ciągu pieszo-rowerowym. W wyniku przeprowadzonych prac uzyskamy możliwość wygodnego i bezpiecznego przejścia oraz przejazdu rowerem ( z pominięciem drogi krajowej ) od ulicy Lelewela aż do ulicy Głowackiego.

Opis zadania

Proponowana budowa ciągu pieszo-rowerowego znacząco poprawi komunikację od ulicy Jazy, Głowackiego, Żeromskiego, poprzez okolice osiedla Tysiąclecia , Rynek aż do ulicy Żwirki i Wigury i Lelewela. Planowany odcinek przeznaczony jest dla ruchu pieszego i rowerowego , przez co zachowany zostanie rekreacyjny charakter okolic tężni solankowej i siłowni plenerowe. Jednocześnie uzyskamy bezpieczne i wygodne połączenie z nowo budowanym centrum kultury. Dla osób rekreacyjnie korzystających z roweru , otworzy się dzięki proponowanej ścieżce możliwość dotarcia aż do Kojszówki z wykorzystaniem lokalnych dróg gminnych i powiatowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie podbudowy ścieżki30 000 zł
2Położenie kostki brukowej wraz z materiałami40 000 zł
3Oznakowanie ścieżki2 500 zł
4Montaż uchwytów rowerowych przy siłowni plenerowej2 500 zł
Łącznie: 75 000 zł